Dołącz do nas!

Dane personalne (imię, nazwisko, email, telefon komórkowy)
*
*
*
* ✓ OK
Oczekiwania finansowe
Obszar działania Prosimy o wybranie obszaru, w którym chciałbyś / chciałabyś pracować. Możesz wybrać więcej niż jeden obszar.Dodaj CV
CV
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB. *
Dodaj więcej plików

Opiekujemy się Twoimi Danymi. Współadministratorami Twoich danych osobowych są: MPP sp. z o.o., Focus sp. z o.o.,  najlepszefoto.pl Piotr Leszczyński, wszystkie z siedzibą w Zaczerniu 190, 36 – 062 Zaczernie.

Twoje dane będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych (art.221 §1 Kodeksu pracy oraz art.6 ust.1 lit. a, c oraz art.9 ust.2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „Rozporządzenie RODO”, w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych; podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Decyzje dotyczące procesu rekrutacji  nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Masz wybór! Twoje zdjęcie w CV nie jest konieczne, lecz jeśli chcesz wysłać CV ze zdjęciem, automatycznie wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych w zakresie Twojego wizerunku (art. 222 § 1 kodeksu pracy  w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a „Rozporządzenia RODO”).

Chronimy Twoje i swoje interesy. Dlatego Twoje dane będą przetwarzane w celu ochrony przed roszczeniami i dochodzeniem własnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. a „Rozporządzenia RODO”).

Kto będzie miał dostęp do Twoich danych? Pracownicy lub współpracownicy Współadministratorów oraz podmioty udzielające nam wsparcia w zakresie zatrudnienia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Jak długo dbamy o bezpieczeństwo? Dla celu ochrony roszczeń powierzone dane osobowe będą przechowywane przez wynikający z przepisów prawa okres przedawnienia roszczeń; dla pozostałych celów do czasu prowadzonych rekrutacji - nie dłużej niż 3 lata albo do momentu odwołania wyrażonej zgody.

Bądź na bieżąco! Twoje dane będą też przetwarzane w celach marketingowych (jeśli wyrazisz taką zgodę) w szczególności takich jak: informacje o nowych ofertach pracy, informacje o konferencjach, targach, szkoleniach, informacje o nowych formach kontaktu ze Współadministratorami oraz w celu badania satysfakcji z obsługi (art. 6 ust. 1 lit. a „Rozporządzenia RODO”).

 

Szanujemy Twoje prawa. Masz prawo dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej zgody, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych  oraz prawo do przenoszenia danych; masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzania RODO; w odniesieniu do danych, które są przetwarzane na podstawie zgody masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Możesz się z nami skontaktować pod adresem odo@mpp.com.pl